Newsletter
X
Podaj swój e-mail jeśli chcesz być na bieżąco:

Regulamin świadczenia usługi „Newsletter” 1. Wydawcą „Newsletter'a” jest artex home z siedzibą w Swarzędzu.
2. W ramach tej usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez użytkownika adres e-mail wysyłana będzie, w sposób cykliczny i bezterminowo, informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) zwana dalej „Newsletterem”.
3. Usługa subskrypcji Newslettera serwisu artex home jest usługa bezpłatną i dostępną dla każdego użytkownika serwisu.
4. Newsletter jest przesyłany do subskrymentów kilka razy do roku.
5. Newsletter zawiera między innymi reklamy, aktualne informacje o wydarzeniach z branży tkanin, mebli i wystroju wnętrz.
6. Zamówienie usługi Newsletter przez użytkownika następuje poprzez dokonanie następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej artex home:
a) Wpisanie w odpowiednim formularzu (po kliknięciu na przycisk "newsletter" u góry strony) adresu e-mail, na który użytkownik chce otrzymywać Newsletter.
b) Zaznaczenie pola checkbox, opisanego jako "akceptuję regulamin", który stanowi zgodę na warunki opisane w niniejszym regulaminie.
c) Kliknięcie przycisku "wyślij", efektem którego jest zapis przez system adresu e-mail użytkownika chcącego otrzymywać Newsletter.
7. Każdy subskrybent Newslettera może w każdej chwili zrezygnować z jego otrzymywania poprzez podanie swojego e-maila (w tym samym polu, w którym następowała subskrypcja, czyli po kliknięciu na przycisk "newsletter" u góry strony) i kliknięciu przycisku umieszczonego pod polem do wpisania adresu e-mail, opisanego jako "wypisz mnie".
8. Adres e-mail, podany przez subskrybenta dla celów subskrypcji Newslettera nie będzie dalej przetwarzany i przekazywany podmiotom trzecim.

Eco-Friendly

В производственном процессе тканей Efficiency ресурсы используются ответственным образом, с одновременной минимизацией производства отходов и эмиссии углекислого газа.

eco_friendly

 

  • Эффективное производство при постоянном контроле качества.
  • Оптимальное использование энергии, воды и газа.
  • Минимальное использование химических средств.
  • Рециклинг остатка пряжи, шпулек после пряжи, пластика и упаковочных материалов.
  • Ткани Efficiency проявляют уважение к здоровью и гигиене окружающей среды и её жителей.
  • Производство материалов на 100% свободных от токсических веществ и вызывающих неприятные запахи.
  • Регистрация всех использованных химических веществ согласно REACH, распоряжением (ЕО) н-р 1907/2006 Европейского Парламента и Совета о регистрации, оценке, предоставлении разрешений и применяемых ограничений в сфере химикалий.
  • ‎Лёгкие в уходе и прочные материалы, обеспечивающие длительную гигиену и комфорт проживания в доме.

Ткани марки Efficiency имеют сертификат ISO 14001 в сфере производства, дружественного для окружающей среды.

 

ARTEX Home
Copyright ©artex home / agencja reklamowa poznań