Newsletter
X
Podaj swój e-mail jeśli chcesz być na bieżąco:

Regulamin świadczenia usługi „Newsletter” 1. Wydawcą „Newsletter'a” jest artex home z siedzibą w Swarzędzu.
2. W ramach tej usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez użytkownika adres e-mail wysyłana będzie, w sposób cykliczny i bezterminowo, informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) zwana dalej „Newsletterem”.
3. Usługa subskrypcji Newslettera serwisu artex home jest usługa bezpłatną i dostępną dla każdego użytkownika serwisu.
4. Newsletter jest przesyłany do subskrymentów kilka razy do roku.
5. Newsletter zawiera między innymi reklamy, aktualne informacje o wydarzeniach z branży tkanin, mebli i wystroju wnętrz.
6. Zamówienie usługi Newsletter przez użytkownika następuje poprzez dokonanie następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej artex home:
a) Wpisanie w odpowiednim formularzu (po kliknięciu na przycisk "newsletter" u góry strony) adresu e-mail, na który użytkownik chce otrzymywać Newsletter.
b) Zaznaczenie pola checkbox, opisanego jako "akceptuję regulamin", który stanowi zgodę na warunki opisane w niniejszym regulaminie.
c) Kliknięcie przycisku "wyślij", efektem którego jest zapis przez system adresu e-mail użytkownika chcącego otrzymywać Newsletter.
7. Każdy subskrybent Newslettera może w każdej chwili zrezygnować z jego otrzymywania poprzez podanie swojego e-maila (w tym samym polu, w którym następowała subskrypcja, czyli po kliknięciu na przycisk "newsletter" u góry strony) i kliknięciu przycisku umieszczonego pod polem do wpisania adresu e-mail, opisanego jako "wypisz mnie".
8. Adres e-mail, podany przez subskrybenta dla celów subskrypcji Newslettera nie będzie dalej przetwarzany i przekazywany podmiotom trzecim.

Eco-Friendly

W procesie produkcyjnym tkanin Efficiency zasoby są wykorzystywane w sposób odpowiedzialny przy jednoczesnej minimalizacji produkcji odpadów i emisji dwutlenku węgla.

eco_friendly

  • Efektywna produkcja przy stałej kontroli jakości.
  • Optymalne zużycie prądu, wody i gazu.
  • Minimalne wykorzystanie środków chemicznych.
  • Recykling pozostałości przędzy, cewek po przędzy, plastiku i materiałów opakowaniowych.
  • Tkaniny Efficiency wykazują szacunek dla zdrowia i higieny środowiska i jego mieszkańców.
  • Produkcja materiałów w 100% wolnych od substancji toksycznych i wywołujących nieprzyjemne zapachy.
  • Rejestracja wszystkich wykorzystanych substancji chemicznych zgodnie z REACH, rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów.
  • ‎Łatwe w pielęgnacji i trwałe materiały zapewniające długotrwałą higienę i komfort życia w domu.

Tkaniny marki Efficiency posiadają certyfikat ISO 14001 w zakresie przyjaznej dla środowiska produkcji.

ARTEX Home